کاربر گرامی تلگرام شما از این صفحه میتوانید بدون نیاز به فیلتر شکن با استفاده از پروکسی های زیر تلگرامی بدون فیلتر را تجربه کنید.

تبلیغات گروه و کانال | پروکسی اختصاصی بدون قطعی | دانلود تلگرام نسخه اصلی


Proxy شماره 1 (مناسب برای انواع اینترنت همراه و ADSL)

اتصال دستی به پروکسی ↓

MTProto

URL:95.216.137.200

Port:443

secret: EE000000000000000000000000000000006172696e612e676f6f676c652e636f6d


Proxy شماره 2 (مناسب برای انواع اینترنت همراه و ADSL)

اتصال دستی به پروکسی ↓

MTProto

URL:lol-------report---------bug-----pro------lol.world-wide-web-1-0-1-0.website

Port:23456

secret: dd00000000000000000000000000000000

 Proxy شماره 3 (مناسب برای انواع اینترنت همراه و ADSL)

اتصال دستی به پروکسی ↓

 

Server: Unknown

Port: 443
Secret: ee0a0f8e14accb4e78848406d7e84b70e7646c2e676f6f676c652e636f6d


تلگرام.net