- ربات برای اجباری کردن ادد در گروه رایگان 🔺
- بدون تبلیغات 📢
- قابلیت تنطیم تعداد 🔺🔻
- سرعت بالا 🚀

⚠️بالا بردن اعضای گروه به صورت واقعی 100% رایگان⚠️

 بات :
T.me/AddKunRobot