هنگامی که چند آهنگ را به صورت همزمان ارسال کنید، این آهنگ‌ها با هم در یک فهرست پخش قرار می‌گیرند، که در آن پخش، جلو زدن و ارسال دیدگاه آسان‌تر خواهد بود. باز کردن یکی از آهنگ‌ها، تمامی آن‌ها را در پخش‌کننده رسانه درونی تلگرام مرتب می‌کند. ارسال چندین فایل بصورت همزمان نیز آن‌ها را در یک حباب گفتگوی دم دستی نمایش می‌دهد. طبیعتاً، شما همیشع می‌توانید آن‌ها را از هم جدا کرده و فقط یک یا چند فایل یا آهنگ را در آن دسته انتخاب کنید.

تلگرام دات نت