کلک های تلگرام برای مشاهده نتایج جستجو

 

تلگرام بالأخره امکانی را به وجود آورده تا نتایج جستجو را به صورت فهرست‌وار و به ترتیب زمانبندی شده ببینیم. پیش از این، برای پیدا کردن چیزی باید مدام روی گزینه بعدی (next) ضربه می‌زدیم ولی حالا می‌توانید کلمه مدنظر را بنویسید و قسمت نوشتن عبارت را از پایین لمس کنید تا نتایج جستجو را به صورت فهرستی مشاهده کنید.